Yaratıcı Düşünme Modeli: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Dünyanın en yaratıcı düşünürü olarak kabul edilen Edward de Bono; Bilginin tek başına bir düşünme süreciyle desteklenmediği zaman herhangi bir değeri olmayacağını belirtmiş, zeka katsayısı yüksek insanların aynı zamanda iyi bir düşünür oldukları yönündeki savın geçerli olmadığına dikkati çekmiştir. Ünlü düşünür, günümüzdeki insanların çeşitli yetkinliklere sahip olduğunu, bilgiye rahatlıkla erişilebileceğini, teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanabileceğini söylemiş …

Reklamlar